Boşanma ve Çocuğunuz

Boşanma, kuşkusuz, çocukların başına gelebilecek en sarsıcı olaylardan birisidir. Ancak, boşanmanın onların gelişimlerini ciddi bir biçimde etkileyecek olması bir kaç unsura bağlı olarak gelişir.
Bu unsurlardan ilki; çocuğun anne- babası ile ilişkisinde meydana gelebilecek değişikliklerin neler olduğudur? Bir diğer ifadeyle; çocuğunuz
– anne/ babasının kaybetmiş mi olacak? Artık anne ya da babasını göremeyecek mi?
– kiminle yaşayacak?
– annesi ve/veya babası artık daha mı sinirli olacak? Yoksa annesi /babası istediği bir çok şeye izin mi verecek artık, istediği bir çok şeyi yapacak mı?
– annesi ve babası bir daha konuşacak mı?
– bir daha üçü bir araya gelebilecek mi? gibi bir çok sorunun cevabına göre şekllenecektir.
Bir diğer unsur da, çocuğun günlük hayatında meydana gelecek değişikliklerin neler olacağıdır. Örneğin; yaşadığı evi, gittiği okulu, eşyaları, bindiği servis, arkadaş çeveresi vb. değişecek mi?
Boşanma muhakkak zarar verici bir durum olmak zorunda değildir. Önemli olan boşanma sürecinde siz ebeveynlerin çocuklarınıza daha fazla ilgi göstermeye devam edebilmeniz ve tutarlı yaklaşabilmenizdir.
Siz ve çocuklarınızın diğer ebeveyni her zaman onların hayatında en önemli kişiler olacaksınız. Bu nedenle, onların başlarına gelebilecek en büyük felaket, anne ya da babasını hayatından yitirme/ kaybetme duygusunu yaşamalarıdır. Bir diğer ifadeyle, eşlerinizden boşanırken çocuklarınızdan da boşanmamayı başarmanız, çocuklarınızın örselenmelerini ve sorunlu çocuklar olarak büyümelerini engelleyecek en önemli adımınız olacaktır.
Boşanma sürecinde çocukları aile içi düzenin ve aile ilişkilerindeki bağlılığın (anne, baba, evcil hayvan)değişeceği kaygısı, terk edilme korkusu ve anne babasının birbirine düşman olacağı kaygısı strese iter. Buna bir de aile büyüklerinin yada tanıdıkların diğer ebeveyn adına yapabilecekleri olumsuz söylem ya da suçlamalar eklenirse , çocuklarda örselenme dediğimizkalıcı yıkımlar o zaman gelişmeye başlar.
Unutulmaması gereken önemli bir diğer konu da şudur: Bir çocuk anne/ babasına atfedilen olumsuz ifadeyi / etiketlemeyi kendisi ile ilişkili olarak algılar. Bir başka ifadeyle, “ben değerli birisi olsaydım, benim annem/ babam böyle birisi olmazdı” algısıyla özgüven düşüklüğü ve değersizlik duygulaı kalıcı olarak oluşmaya başlar. Bunların sebep olabileceği hasarlar da çocuğunuzun hayatının her alanına yansıyacaktır.
Boşanan anne ve babanın yaşadıkları bu zor dönemi yönetebilme becerileri, çocuklarının yaşantılarındaki bu stres faktörleri ile baş etmelerini ve boşanmaya ilişkin değişikliklere uyum sağlamalarını kolaylaştıracaktır.
Bu çerçevede, yapmanız gerekenlerden bazıları şunlar olacaktır:
1. Boşanmayı çocuğunuzun bakış açısına yönelik anlatabilmek. Boşanmanın ne anlama geldiğini sizin boşanmanıza özgü koşulların içerisinde çocuğunuza aktarabilmeniz…
2. Yaşlarına göre boşanmanın onları nasıl etkileyeceğini somutlaştırarak anlatabilmeniz (kiminle kalacak, nerede yaşayacak, okulu değişecek mi? vb)…
3. Diğer ebeveynle mutlu yaşamaya devam edeceğine inanmanız ve bu yönde diğer ebeveyni ve çocuğunuzu desteklemeniz…
4. Diğer ebeveyne yönelik olumsuz sözler, ifadeler kullanmamanız…
5. Çocuğunuzun önünde diğer ebeveyn ile olumsuz sözel veya davranışsal bir yaşantıda bulunmamanız…
6. Çocuklarla ilgili konularda eski eşle işbirliği yapmanız…
7. Çocuklarınızın her zaman ve her koşulda sevileceklerini ve en iyi şekilde bakılacaklarını ifade etmeniz ve bu yönde davranmayı sürdürmeniz…
8. Bu konu ile ilgili çevrelerindeki güvendikleri diğer kişilerden ve uzmanlardan yardım istemeleri ve bu konuyu paylaşabilmeleri konusunda çocuklarınızı cesaretlendirmenizdir.

Aile İçi Disiplin ve Çocukla İletişim<< >>Çocuğunuzun Evlatlık Olduğunu Nasıl ve Ne Zaman Söylemelisiniz ?