Çocuğum Okula Ne Zaman Başlamalı?

Günümüzün çocuklarının daha bilinçli anne babalar ile bol uyarıcının olduğu şartlarda büyüyor olmaları nedenleri ile oldukça donanımlı, farkındalıkları olan, algıları açık çocuklar olduklarını görüyoruz. Bu nedenledir ki, erken yaşta eğitim ve öğretimin zararlı değil oldukça destekleyici ve yararlı olacağı bir gerçek . Bu nedenle son yıllarda okul öncesi eğitimin önemi artmış, kreş ve anaokulu eğitimlerinin gerekliliği vurgulanmıştır.

5 yaşındaki bir çocuk anasınıfına ya da bu düzeyde eğitim ve bakım verecek bir öğretim sistemine hazırdır .5 yaş dönemi çocuğun kaba motor becerilerinin geliştiği ancak ince motor beceri alanlarında gelişiminin hala olgunlaşmadığı bir dönemdir. Sosyal ve duygusal alanlarda yaşıtları ile hareketli oyunlar oynar, köşe oyunları olarak adlandırılan evcilik vb. oyunları kurup sürdürebilir, karşısındakinin kendisini kabul ettiğini hissederse kendisini ifade etme cesareti bulur tabi dil-bilişsel gelişiminin elverdiği düzeyde. Somut algılar, imalar, belirsizlikler, yüksek ses tonu, kalabalık onu huzursuz eder. Dikkat süreleri yaklaşık 20 dakika kadar devam etmektedir. Ayrıca, özbakım becerilerinde hala desteğe ihtiyaç duyar, oyunun başından kalkamadığı için altına kaçırır, tedirginlik hissettiğinde büyük çişini tutar, işler istediği gibi gitmeyince duymazdan gelir, yavaş hareket eder. Kalemi tutar ama boyama yapmak ya da resim çizmek için, çabucak sıkılır, onun hareket etmesi, etrafındaki farklı şeylerle ilgilenmesi gereklidir. Başarısızlık hissedince etkinliğini bırakacak, öğretmeni ya da annesinin motivasyonu ile tekrar başlayacaktır. Bu yaş dönemindeki çocuklar, doğal olarak günümüzde bilinen 1. Sınıf düzeyindeki öğretmen yaklaşımı, arkadaş ilişkileri, öz bakım yetkinliği ve akademik düzey ile beklenti ve sorumluluklarla baş edemeyecektir. Çok zeki olabilir ancak duygusal baş etme becerileri, tepkileri yaşının düzeyinde yani 5 yaş çocuğunun ki gibi olacaktır.

Yeni doğmuş bir bebekle 11 aylık bebek arasındaki motor, sosyal, duygusal, bilişsel, dil beceri alanlarındaki gelişimsel farklılıklar neler ise 5 yaş 0 ay ile 5 yaş 11 aylık bir çocuk arasındaki gelişimsel farklılıklar da bu denli büyüktür. Bu iki yaş grubunu bir arada eğitim ve öğretim ortamına alırsak küçük yaşta olanların özgüvenlerinin düşmesi, yetersizlik hissetmesi, okuldan korkması, arkadaş ilişkilerinde sorunlar yaşaması, içe kapanması ya da hırçınlaşması, uyku ve yeme düzeninin bozulması, özbakım sorunlarının olması ve bu nedenle utanç yaşamaları kaçınılmazdır. Bunlar elbette ki okul fobileri, ayrılık anksiyetesi vb. istenilmeyen sorunları da beraberinde getirecektir. Hazır olmadığı bir motor beceri alanında olması kendisinden daha iyi kalem tutan yazı yazan, öğretmeni dinleyen, aferin i duyan, ödül alan arkadaşlarını görmesi, hazır olmadığı bir otorite yaklaşımına maruz kalması, kendisiyle dalga geçildiğinde ne yapacağını bilememesi, hareketli oyunlarda diğerleri gibi performans gösteremeyeceği için yetersizlik ve dışlanmışlık yaşaması… Ve tüm bunların sonucu istenmediğini, kabul görmediğini hissettiği bir ortamı her gün yaşamasının bir çocuk için travma olması şaşırtıcı olmamalıdır. Bu çocukların ileriki yaşlarında kendilerine güvensiz, okula olumsuz tutumları olan ve bunların getireceği bir çok uyum sorunu yaşayan gençler olmaları beklenmeyecek bir sonuç da değildir.

Eğitim ve öğretim, bireylerin yaşına, gelişim düzeylerine(kaba-motor, ince motor, dil,bilişsel, sosyal, özbakım ve duygusal) uygun olduğu taktirde bireyler için tüm alanlarda gelişimlerini destekleyici daha iyiye ulaştırıcı en gerekli ve önemli birer araçtır. Bu araçların gelişime paralel ve gelişimi örselemeden kullanılması gereklidir.

Oyun ve Arkadaş<< >>Çocuğunuz Ders Çalışmak İstemiyorsa Ne Yapmalısınız?