• Eğitim

  Üniversite : Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

  Yüksek Lisans : Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Gelişim Psikolojisi Uzmanlığı

  Özgeçmiş

  1998 yılında Marmara Depremi sonrası afetzedelere yönelik psikolojik destek gruplarında krize müdahale çalışmalarında, 1999-2000 yılları arasında Atatürk Çocuk Yuvası Psikososyal Destek Projesi kapsamında gönüllü olarak yer aldı.

  1999-2000 yılları arasında Gazi Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalın'da süpervizyon ile bireysel terapiler, grup terapileri ve oyun terapileri yürüttü. MMPI, WISC-R-WAIS uygulamalarında bulundu.

  2000-2004 yılları arasında özel bir kurumda çocuk ve aile psikoloğu olarak görev yaptı. Öğrenme güçlüğü, hiperaktivite, otizm, konuşma bozuklukları, kekemelik ve davranım problemleri alanlarında çalışmalarda bulundu. Eş zamanlı olarak, eğitim koordinatörlüğünü yürüttü. Söz konusu alanlarda sorunları olan çocuk ve aileleri için tedavi programı hazırladı ve eğitim seminerleri düzenledi.

  2004-2008 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri Bando Okulları Komutanlığı'nda okul psikoloğu olarak ergen ve gençlerle çalışmalarda bulundu. Okul başarısı, verimli ders çalışma teknikleri, sınav heyecanı ve kontrolü, stresle baş etme yolları, anne-baba-çocuk iletişimi, kendine güven duyma ve iletişim çatışmaları konularında yayınları ve konferansları bulunmaktadır.

  2008-2019 Mart arasında Madalyon Psikiyatri Merkezi'nde Uzman Psikolog olarak Çocuk ve Ergen bölümünde çalışmıştır.

  2019 Nisan itibariyle ofisinde çalışmaya devam etmektedir.