gece korkuları

Gece Korkuları

Çocuk için uykuya geçiş, bildiği güvenli ortamdan, kişilerden uzaklaşmak, tamamen bilmediği, belirsiz olan, tek başına olacağı bir duruma geçmek demektir. Bu nedenle, günlük yaşamdaki sıradan korkular geceleri çocuklar tarafından abartılı olarak değerlendirilir. Çocukluk çağındaki gelişimsel olarak izlenen gece korkuları sıklıkla uykuya dalmakta zorlanma, karanlıktan korkma, kabuslar olarak sıralanabilir. Duyulan tıkırtı vb. sesler, izlenilen çizfilm/ filmlerdeki […]
Evlatlık Olduğu Çocuğa Nasıl Söylenir ?

Çocuğunuzun Evlatlık Olduğunu Nasıl ve Ne Zaman Söylemelisiniz ?

Bir çok anne- babanın bildiği ve bir çok araştırmanın da gösterdiği gibi çocuk sevgisi başka hiç bir sevgi ile karşılaştırılıp kıyaslanamayacak kadar özel bir duygudur. Bu duyguyu yaşayabilmek için pek çok kişi çocuk dünyaya getirerek ya da özel koşulları nedeniyle evlat edinerek anne ve baba olmaktadır. Çocuk büyütmek pek çok açıdan zordur. Her anne baba […]

Boşanma ve Çocuğunuz

Boşanma, kuşkusuz, çocukların başına gelebilecek en sarsıcı olaylardan birisidir. Ancak, boşanmanın onların gelişimlerini ciddi bir biçimde etkileyecek olması bir kaç unsura bağlı olarak gelişir. Bu unsurlardan ilki; çocuğun anne- babası ile ilişkisinde meydana gelebilecek değişikliklerin neler olduğudur? Bir diğer ifadeyle; çocuğunuz – anne/ babasının kaybetmiş mi olacak? Artık anne ya da babasını göremeyecek mi? – […]

Aile İçi Disiplin ve Çocukla İletişim

Aile içinde disiplin, sorumluluğu ve uyulması gereken kuralları öğreterek, iç denetim demek olan ahlak gelişimini sağlar. İç denetim dıştan gelen zorlamayla olmaz. Ancak sevgi temeline dayanan bir disiplin uygulamasıyla gerçekleşebilir. Bir diğer ifadeyle disiplin, sorumluluğun içselleştirilmesi ile ilişkilidir ve ceza demek değildir. Çocuğu dinlemek, anlamak, doğru mesajlar vermek… Çocuğumuzla ilişkimizde yaşadığımız güçlükler temelde aile içinde […]

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellik gibi farklı klinik özellikleri olan Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), erken başlangıçlı olup çocukluk çağında görülen nöropsikiyatrik bir bozukluktur.Çocuğun sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimini etkiler. Çocuğun ailesiyle, akranlarıyla ilişkilerini, ders başarısını ve özgüvenini olumsuz yönde etkilemektedir. Dikkat Eksikliği Belirtileri:        çocuğun okul ödevlerinde, çalışmasında ya […]

Çocuğunuz Ders Çalışmak İstemiyorsa Ne Yapmalısınız?

Çocuklar gözlemlemek, incelemek, denemek, araştırmak; bir başka ifadeyle, keşfetmek isterler. Bu onların doğasındaki öğrenme yöntemidir. Akademik eğitim söz konusu olduğunda ise bu doğal öğrenme eğiliminden söz etmek pek de mümkün olmaz.    Hareketsiz kalmak, oturmak, beklemek, okumak, dinlemek gibi çocuklar açısından son derece sıkıcı olan eylemlerin bir arada olması ve sürdürülmesi gereklidir. Aynı zamanda, uzun […]
çocuğum okula ne zaman başlamalı ?

Çocuğum Okula Ne Zaman Başlamalı?

Günümüzün çocuklarının daha bilinçli anne babalar ile bol uyarıcının olduğu şartlarda büyüyor olmaları nedenleri ile oldukça donanımlı, farkındalıkları olan, algıları açık çocuklar olduklarını görüyoruz. Bu nedenledir ki, erken yaşta eğitim ve öğretimin zararlı değil oldukça destekleyici ve yararlı olacağı bir gerçek . Bu nedenle son yıllarda okul öncesi eğitimin önemi artmış, kreş ve anaokulu eğitimlerinin […]

Oyun ve Arkadaş

ÇOCUKLUK ÇAĞI OYUNLARI VE OYUNCAKLARI: ÖNEMİ, ÇEŞİTLİLİĞİ ETKİLERİ Çocuğunuz neden arkadaşları ile oyuncaklarını paylaşmaz? Silah, kılıç vb. oyuncaklar çocuğunuzun gelişimini olumsuz etkiler mi? Ne tür oyuncaklar almalısınız? Çocuğunuz karşı cinsiyetin oyunlarını/ oyuncaklarını oynarsa cinsel kimlik bozukluğu gelişir mi? Çocuğunuza ne kadar oyuncak almalısınız? Bebek ve çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimleri için , yaşanılan kültürün […]
Kardeş kıskançlığı

Kardeş Kıskançlığı

KARDEŞ KISKANÇLIĞI  Kıskançlık insanın gelişimi düşünüldüğünde hangi yaşta olursa olsun insanın en temel ve baş edilmesi en zor duygularından birisidir. Kardeş kıskançlıkları birden fazla çocuğu olan her ailede görülür. Çünkü her bir çocuk anne ve babasının ilgisini, sevgisini, zamanını bir başkası ile paylaşmak istemez. Özellikle anne, çocuğun dünyasıdır, en değerli varlığıdır. O’nu n sevgisini kaybetme […]

Çocukluk Çağı Korkuları

ÇOCUKLUK ÇAĞI KORKULARI Korku, bilinmeyen şeyden kaçmak, bu şekilde kendini korumaktır. Genellikle yeni olan ve bilinmeyen her şey ürkütücüdür. Çocuğun güçsüzlüğü ve bilmediklerinin çokluğu düşünülürse, ilk yıllarda, korkularının bolluğu anlaşılır. Çocuk çevresini tanıdıkça, beden gücü ve zihin yetenekleri geliştikçe korkularını da yener. Çocukluk çağında görülen korkuların bir çoğu doğal olup; ç ocuğun bulunduğu yaşa ve […]