• 1. Türk Psikologlar Derneği- Çocuk Değerlendirme Paketi Uygulama Sertifikası, 2009.

  2. Türk Psikologlar Derneği- Çocuk Değerlendirme Paketi Çalışma Grubu Katılım Belgesi, 2009.

  3. Madalyon Psikiyatri Merkezi- Psikolog Dr. Mehmet Akif Sayılgan öğreticiliğinde “Bireysel Psikoterapi Teknikleri”, Mart, 2009.

  4. Türk Psikologlar Derneği, IV. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu - Oyun Terapisi Çalışma Grubu Katılım Belgesi, Mayıs, 2009.

  5. Madalyon Psikiyatri Merkezi- Dr. Özlem Sürücü ve Dr. Uğur Ergün öğreticiliğinde “Çocukluktan Erişkinliğe Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Hasta Görüşme Teknikleri Eğitimi” Katılım Belgesi, Şubat, 2010.

  6. Madalyon Psikiyatri Merkezi- Prof Dr. Ayşe Yalın öğreticiliğinde “21.yüzyılda Anne Baba Olmak” konulu eğitim, Katılım Belgesi, Mart, 2010.

  7. Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği- “Stroop Testi TBAG Formu, Sayı Dizisi Öğrenme Testi ve İşaretleme Testi” Uygulama ve Puanlama Sertifikası, Ekim,2010.

  8. Madalyon Psikiyatri Merkezi- Psikolog Dr. Mehmet Akif Sayılgan öğreticiliğinde “WISC-R Uygulama Teknikleri” eğitimi, Katılım Belgesi, Ekim,2010.

  9. Madalyon Psikiyatri Merkezi- Prof. Dr. Ayşe Yalın öğreticiliğinde “Çocuk Cinsel İstismarı” konulu eğitim, Katılım Belgesi, Kasım, 2010.

  10. Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği - “Wisconsin Kart Eşleme Testi ve İşitsel Sözel Öğrenme Testi” Uygulama ve Puanlama Sertifikası, 2011.

  11. Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği- “Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu, Raven Standart Progresif Matrisler Testi ve Çizgi Yönünü Belirleme Testi” Uygulama ve Puanlama Sertifikası, 2011.

  12. Madalyon Psikiyatri Merkezi - Prof. Dr. Ayşe Yalın öğreticilinde 4 oturumda düzenlenen “Oyun Terapisi” eğitimi, Katılım Belgesi, Şubat- Nisan, 2011.

  13. Türk Psikologlar Derneği - WISC-R( Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği) Uygulama Hakkı Sertifikası (Yenileme), 2011.

  14. Şema Terapi: Model ve Teknikler Eğitimi, Dr.Alp Karaosmanoğlu, Mart 2012.

  15. “Aile Danışmanlığı” Sertifikası, Ocak 2015.

  16. Türk Psikologlar Derneği - WISC-4( Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV) Uygulama Hakkı Sertifikası. Ağustos 2017.